GBI Grup col.labora amb l’associació Pas a Pas

Avui tenim el plaer d’anunciar-vos novament grans notícies, fa unes setmanes, des de Grup GBI es van posar en contacte amb Pas a Pas autisme per interessar-se per la tasca que desenvolupa la nostra entitat i oferir la seva col.laboració.

Així, després de conèixer els detalls del nostre projecte i la mancança de recursos que actualment pateixen les persones amb TEA a la nostra demarcació, els seus responsables han decidit que Grup GBI es farà càrrec de la totalitat de les despeses d’adequació, climatització i equipament del nou Centre d’Atenció a l’Autisme que inaugurarem pròximament a Lloret de Mar.

Volem agrair des d’aquí el seu compromís social i el seu generós gest amb el nostre col.lectiu, que ha permès donar l’impuls definitiu a un servei d’atenció molt demandat per les persones amb aquesta diversitat i les seves famílies.

GBI grup patrocinador de la gala benèfica “People in Red”

GBI grup patrocina  la gala benèfica People in red impulsada pel Doctor Bonaventura Clotet. La gala organitzada per la Fundació “lucha contra el sida”, que destina tots els seus esforços per poder acabar amb aquesta malaltia.

 

 

Adjudicació de la Segarra

Gbi Serveis renova el contracte de gestió de Residus municipals de la Comarca de la Segarra. La durada del contracte s’estableix en 8 anys i podrà ser objecte de prórrogues per períodes anuals fins un màxim de 2 anys més.
L’import total del contracte és de 13.988.661€.
Gbi Serveis presta aquest servei des de l’any 1993.

 

Gbi Serveis present al Wasteinprogress 2018

Per segon any consecutiu Gbi Serveis ha estat present en el fòrum internacional de gestió de residus Wasteinprogress, En aquesta edició es tractava la gestió de residus en municipis turístics i en grans esdeveniments.

GBI Serveis els desitja unes bones festes!

GBI Serveis Inicia el servei de recollida porta a porta comercial a Palamós

L’empresa GBI Serveis SAU ha iniciat aquest mes d’octubre el servei de recollida comercial porta a porta de paper/cartró i vidre al municipi de Palamós. L’empresa ha introduït millores en el servei, que venia fent fins ara el Consell Comarcal del Baix Empordà. Les més destacable és la recollida porta a porta dels comerços, eliminant els punts de concentració de cartró i vidre que hi havia establerts. D’aquesta manera, és vol evitar l’acumulació de residus en llocs concrets de la vila i també identificar el comerç d’origen del cartró i vidre.
Una altra millora important és la incorporació de recipients plegables per dipositar el cartró a la via pública, millorant l’estètica i evitant que s’escampi en dies de vent. Tots els comerços de Palamós adherits al servei de recollida porta a porta disposen de bujols amb sistema d’identificació i localització.

Inauguració del nou Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà a Pedret i Marzà

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat,  Sr. Josep Rull, va inaugurar el passat 15 Juliol el Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà.

Aquesta és una instal·lació estratègica per a la comarca que permetrà tractar la fracció resta i la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva, que fins ara anaven directament al dipòsit controlat. El CTRM Alt Empordà permetrà  allargar la vida útil de l’abocador i reduirà els  impactes sobre el medi ambient.

Per al tractament mecànic-biològic de la fracció resta s’ha construït una instal·lació amb una capacitat de tractament de fins a 60.000 Tones anuals on s’estabilitzaran les restes de matèria orgànica del rebuig i es recuperaran materials valoritzables. El rebuig es premsarà abans d’expedir-lo cap al dipòsit.

Pel que fa a la fracció orgànica de recollida selectiva, es descompondrà en túnels de compostatge, es farà madurar per compostatge aerobi en sitges ventilades sota una nau coberta. Finalment s’obtindrà un compost de qualitat per a l’aplicació agrícola. La capacitat de tractament de la fracció orgànica és d’unes 10.000 tones l’any.

L’informatiu municipal de Caldes d’Estrac núm. 247. Noves millores en el servei de recollida d’escombraries

La Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública ha arribat a un acord amb GBI Serveis SAU, l’empresa concessionària del servei públic de recollida d’escombraries, amb l’objectiude millorar la qualitat d’aquest servei.

Segons el regidor de Serveis Urbans i Via Pública, Joan Baró, “l’actual escombradora pateix avaries freqüents, a més de resultar massa petita per al municipi”. És per això que s’ha arribat a un acord: d’una banda, l’empresa GBI substituirà l’actual màquina per una escombradora amb un model d’arrossegament/ aspiració de rendiment superior, que incorpora també un camió cistella de segona mà.

Per part seva, l’Ajuntament de Caldes prorrogarà el contracte amb aquesta empresa fins al 2033 per tal que s’amortitzi la inversió.

La modificació del contracte es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i del PSC, i l’abstenció de PDeCAT durant el Ple del 27 de març.

6 Noves Minideixalleries – la Marina abril 2017

L’Ajuntament de Lloret ha instal.lat sis minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva de residus especials de petit format.

Son unes estructures que disposen de diverses busties independents per a l’emmagatzematge de petits residus especials: piles, bateries de mobil, bombetes, CD i cassets, entre d’altres. El regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg explica que “estan pensades per facilitar la tasca de reciclar molts residus que habitualment guardem en els calaixos de casa sense saber-ne que fer, complementant el servei que ja es venia oferint des de la Deixalleria. La ciutadania hi podra dipositar piles, bateries de mobil, bombetes, CD, DVD, disquets, cassets, cartutxos d’impressora, petits aparells electrics i electronics (mobils, calculadores…)”.

Aquestes minideixalleries s’han financat a traves de l’empresa concessionaria del servei de recollida de residus, GBI Serveis SAU, atenent a una de les obligacions contractuals d’aportar cert import anual per ser destinat a campanyes de sensibilitzacio. La valoritzacio d’aquests residus, a mes de beneficis ambientals, representa un ingres economic per a l’Ajuntament com a resultat de la comercialitzacio dels residus gestionats.

Palamós ja porta les deixalles al centre de tractament de Lloret

Palamós ha començat aquesta setmana a portar les deixalles que es generen al municipi al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, una instal·lació que ahir al matí va rebre la visita dels membres de la comissió de seguiment de l’ordenança general de residus de Palamós.

Des de l’any 1988 i fins ara Palamós ha abocat els residus de la fracció resta a l’abocador de Solius, que té la funció de dipòsit controlat en el qual es dipositen els residus que es compacten amb una retroexcavadora. En breu, no serà possible abocar directament en un abocador controlat tal com es fa ara, i caldrà fer-ho en plantes com la del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar.