skip to Main Content
Adjudicació De La Segarra

Adjudicació de la Segarra

Gbi Serveis renova el contracte de gestió de Residus municipals de la Comarca de la Segarra. La durada del contracte s’estableix en 8 anys i podrà ser objecte de prórrogues per períodes anuals fins un màxim de 2 anys més.
L’import total del contracte és de 13.988.661€.
Gbi Serveis presta aquest servei des de l’any 1993.

 

Back To Top