skip to Main Content
Inauguració Del Nou Centre De Tractament De Residus De L’Alt Empordà A Pedret I Marzà

Inauguració del nou Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà a Pedret i Marzà

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat,  Sr. Josep Rull, va inaugurar el passat 15 Juliol el Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà.

Aquesta és una instal·lació estratègica per a la comarca que permetrà tractar la fracció resta i la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva, que fins ara anaven directament al dipòsit controlat. El CTRM Alt Empordà permetrà  allargar la vida útil de l’abocador i reduirà els  impactes sobre el medi ambient.

Per al tractament mecànic-biològic de la fracció resta s’ha construït una instal·lació amb una capacitat de tractament de fins a 60.000 Tones anuals on s’estabilitzaran les restes de matèria orgànica del rebuig i es recuperaran materials valoritzables. El rebuig es premsarà abans d’expedir-lo cap al dipòsit.

Pel que fa a la fracció orgànica de recollida selectiva, es descompondrà en túnels de compostatge, es farà madurar per compostatge aerobi en sitges ventilades sota una nau coberta. Finalment s’obtindrà un compost de qualitat per a l’aplicació agrícola. La capacitat de tractament de la fracció orgànica és d’unes 10.000 tones l’any.

Back To Top