skip to Main Content

Aspirador de lleugers

Sistema de captació de materials lleugers (film).

La cinta amb residus lleugers passa per sota d’un separador aire-film, un filtre d’aire i una campana d’aspiració.

El film separat s’envia a una premsa de plàstic. El material resultant es dirigeix cap a un separador òptic.

Back To Top