skip to Main Content

Separador òptics

Mecanisme de separació de materials mitjançant infrarojos i llum.

El separador òptic permet separar una gran varietat de materials a partir de la seva composició. Aquesta màquina utilitza sensors d’espectrometria (que combinen l’ús de llum infraroja i llum visible) per identificar cada material. Un cop detectat, un corrent d’aire separa el residu de la cinta principal. Amb aquest sistema es poden diferenciar el paper/cartró de la fracció de rebuig.

El paper/cartró recuperat es compacta a les premses, per tal de fer-ne bales. Les bales seran recollides per gestors externs pel seu posterior reciclatge.

La fracció de rebuig resultant, serà transportada a la premsa de rebuig.

Back To Top