skip to Main Content

Inductor de Focault

Sistema de segregació de l’alumini.

La matèria orgànica arriba a l’inductor de Focault. Aquesta màquina repèl, per electromagnetisme, l’alumini de mida petita barrejat entre la matèria orgànica. L’alumini recuperat es compacta a la premsa de metalls.

Un cop pretractada, la matèria orgànica recuperada, es condueix cap al procés de bioestabilització.

Back To Top