skip to Main Content

Taula densimètrica

Sistema de separació dels impropis encara existents al procés de bioestabilització de la MOR.

En aquest procés se separen els residus impropis que encara queden (sobretot vidres i altres inerts) del material bioestabilitzat refinat.

També s’utilitza un filtre de mànegues per recollir la pols.

El material bioestabilitzat refinat pot tenir diverses aplicacions: aplicació al sòl agrícola, restauració edàfica, valorització energètica o destinació a un dipòsit controlat.

El rebuig obtingut a la taula densimètrica s’emmagatzema en un contenidor fins a la seva expedició a un dipòsit controlat.

Back To Top