skip to Main Content

Separador òptic

Mecanisme de separació de materials mitjançant infrarojos i llum.

Els separadors òptics permeten separar una gran varietat de materials a partir de la seva composició. Aquestes màquines utilitzen sensors d’espectrometria (que combinen l’ús de llum infraroja i llum visible) per identificar cada material. Un cop detectat, un corrent d’aire separa el residu de la cinta principal. Amb aquest sistema es poden diferenciar diversos tipus de plàstics, els brics, l’alumini i la fracció de rebuig.

En aquest primer separador els plàstics PET i PEAD i els bricks encara estan agrupats a la mateix cinta i hauran de ser transportats a un segon separador òptic.

El plàstic mixt, fracció formada per diversos polímers, serà transportat a una premsa de plàstics.

El rebuig i el material fèrric seran traslladats a un inductor de Focault.

Back To Top