skip to Main Content

Filtració i reactor biològic

Sistema de tractament de lixiviats a través d’un procés biològic.

Els lixiviats recollits durant tots els processos de tractament dels residus, passaran un procés de filtratge. Un primer filtre de 400 micres de pas recull el material groller de l’aigua. En els reactors, de nitrificació-desnitrificació, els mateixos microorganismes presents als lixiviats són capaços de transformar la càrrega contaminant d’origen orgànic en matèria inerta. S’afegeix oxigen, metanol, àcid sulfúric i antiespumant per un bon funcionament del procés. La temperatura es manté regular entre els 25ºC i 35ºC.

Back To Top