skip to Main Content

Cabina de selecció

Punt de selecció manual dels materials reciclables de grans dimensions.

Els residus voluminosos segueixen el seu moviment a través de les cintes i arriben a una cabina de selecció. En aquest punt, els operaris seleccionen manualment els materials reciclables de mida gran com el cartó, el plàstic film, el plàstic rígid, les caixes de plàstic pead (polietilè d’alta densitat) i la ferralla.

Els materials recuperats (com el film, el cartró, el plàstic rígid i el pead en format caixa) es compacten a les premses per tal de fer-ne bales. El material recuperat de ferralla de ferro, s’emmagatzema en un contenidor. Totes les fraccions recuperades seran recollides per gestors externs al CTRM de Lloret pel seu posterior reciclatge.

El rebuig de la línia de voluminosos es diposita en contenidors a la nau de pretractament per ser enviat al dipòsit controlat posteriorment.

Back To Top