skip to Main Content

Premsa de rebuig

Procés de compactació en bales del rebuig de planta.

El rebuig es compacta a les premses per fer-ne bales de mida quadrada regular per facilitar l’ apilament. En primer lloc s’emmagatzemaran en un espai exterior cobert, annex a la nau de pretractament, per ser enviades al dipòsit controlat posteriorment.

Si vols seguir en una altra fracció desplaça’t pel menú lateral.

Back To Top