skip to Main Content

Garbell rotatiu de voluminosos

Mecanisme rotatori de separació de residus de grans dimensions.

Gràcies a un sistema de cintes transportadores, els residus es desplacen fins ser introduïts en un cilindre rotatiu. Aquesta màquina està formada per una malla amb forats de 400×400 mm i actua com a sedàs. Quan els residus entren al seu interior, els més petits cauen pels forats mentre que els més grans, que podrien dificultar els processos posteriors, continuen el seu recorregut a través del cilindre. Amb aquest procés s’aconsegueix separar els residus voluminosos de la resta. Els voluminosos, passaran a la cabina de selecció manual.

Aquesta màquina està equipada amb unes punxes que permeten obrir les bosses que arriben tancades.

Back To Top