skip to Main Content

Electroimant

Mecanisme de captació dels envasos fèrrics.

La fracció rodant que ha sortit del separador balístic és desplaçada cap a un electroimant. Aquesta màquina atreu els envasos fèrrics d’entre la resta dels residus. Són, sobretot, llaunes. Aquests materials fèrrics es traslladaran a la premsa de metalls.

La resta de residus seran transportats a la cascada de separadors òptics.

Back To Top