skip to Main Content

Bàscula

Mecanisme de pesatge de tots els vehicles que entren i surten de la instal·lació.

La bàscula pesa els camions, tant a l’entrada com a la sortida de la planta, per poder controlar la quantitat de residus que es gestionen. El CTRM pot tractar anualment fins a 99.500 T (que correspon a 96.000 T de fracció resta, 3.000 T de residus voluminosos i 500 T de fracció vegetal). Entre tots els tipus de fraccions anualment se’n recuperen unes 8.000 T en forma de materials reciclables. Malgrat l’exactitud de les dades, caldrà tenir present que es tracta de dades vives que varien periòdicament.

Back To Top