skip to Main Content

Depuració d’aires

Sistema de tractament d’aires procedents de les naus de pretractament i bioestabilització.

Per evitar la sortida d’olors de la planta es realitza l’extracció forçada d’aire de les zones de pretractament i estabilització per a la seva depuració. A més, les naus es mantenen en depressió per evitar possibles fuites d’olors a l’exterior.

L’aire es recull per un sistema de quatre ventiladors. Travessa un rentador (scrubber) que utilitza àcid sulfúric per forçar les partícules a precipitar-se al fons del dipòsit, mentre l’aire sortirà per la part superior.

Amb l’aportació d’humitat, finalitza el rentat de l’aire a la vegada que es redueix la temperatura per iniciar el següent procés.

Back To Top