skip to Main Content

Premsa de plàstics

Procés de compactació en bales dels materials plàstics recuperats.

Tots els plàstics resultants dels diferents processos de recuperació del CTRM Lloret es compacten a la premsa específica per a aquest material per tal de fer-ne bales. Les bales seran recollides per gestors externs pel seu reciclatge.

Si vols seguir en una altra fracció desplaça’t pel menú lateral.

Back To Top