skip to Main Content

Garbell rotatiu

Mecanisme de refinament de la matèria orgànica, mitjançant una selecció de mides.

A l’inici del procés de refinament, una única línia de 15 T/h aboca el material bioestabilitzat no refinat en una cinta que alimenta al garbell rotatiu.

El garbell és un cilindre rotatiu que està format per una malla amb forats de 12 mm. Els residus més grans d’aquesta mida es consideren rebuig, mentre que els residus més petits, que s’enfonsen pels forats del garbell, continuen el procés d’afinament a través d’una cinta que transporta els residus fins la taula densimètrica.

El rebuig del garbell rotatiu del procés d’afinament (compost pels residus inerts i vidres majors a 12mm) es carrega en un camió ubicat en un espai exterior cobert, annex a la nau d’afinament. Periòdicament s’efectua el transport del residu i descàrrega en massa al dipòsit controlat.

Back To Top