skip to Main Content

Inertització

Sistema per tractar i inertitzar els fangs resultants de la osmosi inversa.

El procés d’inertització té lloc en una depuradora que disposa d’un reactor biològic. En la fase inicial d’aquest procés, un evaporador evapora part del líquid que li arriba, elimina les bactèries gràcies a les altes temperatures i n’extreu els fangs.

El dipòsit exterior regula el procés de l’evaporador i l’inertitzador. En la darrera part del procés, es barreja el fang resultant de l’evaporador amb calç (que permet evaporar l’aigua) i el ciment (per lligar la part sòlida). Quan el material resultant ha reposat i s’ha solidificat en sacs, ja estarà llest per ser enviat al dipòsit.

Back To Top