skip to Main Content

Electroimant

Sistema d’atracció de materials fèrrics.

L’electroimant atreu els fèrrics de mida petita barrejats entre la matèria orgànica. Els fèrrics recuperats es compacten a la premsa de metalls, per tal de fer-ne bales. Les bales seran recollides per gestors externs pel seu reciclatge. La matèria orgànica serà traslladada a l’inductor de Focault.

Back To Top