skip to Main Content

Biofiltre

Procés de degradació de compostos contaminants mitjançant un procés biològic.

El biofiltre està dividit en 4 mòduls, amb substrats d’escorça i estella de pi. Els microorganismes que contenen aquests materials degraden les partícules orgàniques del corrent de l’aire que els travessa. Un sistema de reg permet mantenir el grau d’humitat necessari dels substrats.

Un cop desodoritzat, l’aire s’allibera a l’exterior de la planta en una concentració d’olor inferior a 1.000 UOE/m3.

Una bassa recull l’excés de lixiviats generats pel procés de descomposició de la matèria orgànica del dipòsit controlat i dels fossars de la planta de pretractament. Aquests, són depurats, per evitar la contaminació de l’entorn.

Back To Top