skip to Main Content

Separador òptic

En aquest separador òptic es diferencien diferents tipus de plàstics:

Plàstic PEAD: una fracció formada per residus de polietilè d’alta densitat.

Bricks: Els bricks recuperats passaran també al darrer procés dins el CTRM de Lloret.

Plàstic PET: una fracció consistent en els anomenats envasos de polietilè tereftalat.

Els 3 tipus de materials restants, seran traslladats a la premsa de plàstics.

Back To Top